تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی مترولوژی سایت تبلیغاتی

جک بتن شکن حداقل 180 تن،قالب های مکعبی استاندارد نمونه برداری بتن،قالب های استوانه ایی استاندارد نمونه برداری بتن،وسایل انجام آزمایش اسلامپ،حوضچه نگهداری نمونه های بتنی با کنترل دما با ظرفیت،دستگاه کرگیری با ملحقات،وسایل کپینگ یا سایش انتهای نمونه ها،وسایل آزمایش مقاومت کششی بتن،وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن،چکش اشمیت،دستگاه آلتراسونیک بتن،دستگاه آرماتوریاب و کاورمتر،دستگاه هواسنج بتن،دستگاه میز لرزان برای بتن ریزی نمونه ها،شیکر الک،ظروف تعیین درصد رطوبت،جذب آب بتن،عمق نفوذ آب در بتن تحت فشار، آزمایش RCPT ،سری کامل الک شامل الک شماره 200،گرمخانه،دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن،وسایل چگالی و جذب آب سنگدانه،وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه،وسایل تعیین SE هم ارز ماسه ای،ترازو با دقت 0.01- 0.1- 1گرم ،باسکول به ظرفیت حداقل 50 کیلوگرم،وسایل تعیین ذرات نرم و سست و سبک،ترمومتر بتن،وسایل آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان، مخلوط کن ملات،دستگاه لس آنجلس،آزمایشگاه نیم پیل،وسایل آزمایش مقاومت الکتریکی بتن، وسیله تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سنگدانه، سایت تبلیغاتی

تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی مترولوژی - جک بتن شکن حداقل 180 تن - قالب های مکعبی استاندارد نمونه برداری بتن - قالب های استوانه ایی استاندارد نمونه برداری بتن - وسایل انجام آزمایش اسلامپ - حوضچه نگهداری نمونه های بتنی با کنترل دما با ظرفیت - دستگاه کرگیری با ملحقات - وسایل کپینگ یا سایش انتهای نمونه ها - وسایل آزمایش مقاومت کششی بتن - وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن - سایت تبلیغاتی

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | ثبت آگهی

سایت تبلیغاتی سالوین